Có 2 phương án mua hàng trên website của chúng tôi

Mua hàng trực tiếp

Khách hàng xem trên trang web của chúng tôi. Tiến hành gọi điện 0973 699 478 để kiểm tra số lượng sản phẩm hiện có, tiến hành hẹn để nhận hàng tại cửa hàng.

Mua hàng online

Xem hàng trên website, chọn các sản phẩm muốn mua. Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng thành công. Chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận lại số lượng và hình thức thanh toán.

Sau khi xác nhận đơn hàng và thanh toán nếu có. Chúng tôi sẽ tiến hành gởi hàng đến địa chỉ của bạn.

Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng thay đổi trạng thái đơn hàng thành công.